Безплатни обучения по ЗБУТ за абонати

Всеки годишен абонат на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА има право на три безплатни обучения.

Едно безплатно онлайн обучение за един човек

🖥 Нашите онлайн обучения се провеждат на обучителната ни платформа чрез готови онлайн модули. Всеки годишен абонат има право да обучи един човек в избрано обучение, което може да се премине по всяко време в рамките на един месец след подаване на заявката.

След като направите своя избор, можете да подадете заявка чрез страницата на обучението или да ни пишете на имейла за своето желание. Ние ще ви изпратим потребителско име и парола, с която може да се влезе в обучението по всяко време от усстройство с интернет връзка.

📜 При успешно преминато обучение (вкл. преминат успешно тест), издаваме електронно удостоверение (подписано с електронен подпис). При желание, можем да Ви изпратим удостоверението и на хартиен носител по куриер за Ваша сметка.

Можете да избирате от следните онлайн обучения:

В това видео ще ви покажем как да се възползвате от правото си на безплатно онлайн обучение.

Мога ли като абонат да включа още лица в онлайн обученията?

Можете да обучите и още лица в желано от вас онлайн обучение срещу допълнително заплащане, като годишните абонати ползват следните отстъпки от редовната цена:

  • 20% отстъпка - за онлайн обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
  • 10% отстъпка - за другите предлагани от нас онлайн обучения

Освен това, за групи над 10 човека има и още допълнителни отстъпки.

Две безплатни участия в ZOOM обучение

👨🏻‍💻 Всяка година провеждаме най-малко четири дистанционни обучения (по едно във всяко тримесечие) в реално време през ZOOM. Обученията в една календарна година са с една и съща програма, като тя се променя в следващата календарна година.

През 2023 г. проведохме 6 безплатни обучения по ЗБУТ. След като преминат всички обучения за годината, се качват записи във видеотеката.

Продължителността на едно обучение е от 9.00 до 13.30 ч. на предварително обявена дата. За участие се подава предварително заявка.

В рамките на годишния си абонамент можете да обучите безплатно двама свои представители, като ги заявите като участници:

  • възможно е двамата да се включат в обучение на една дата или
  • един участник да се включи на една дата, а друг - на друга дата.

📜 След успешно преминат тест, се издава удостоверение за преминато обучение по чл. 6, ал. 1, т. 1-4 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

Мога ли като абонат да включа още лица в обучение по ЗБУТ през ZOOM?

Можете да обучите и още лица в провеждано от нас обучение през ZOOM (с издаване на удостоверение) срещу допълнително символично заплащане (за 2024 г.  - 40 лв. без ДДС на човек).

На всеки участник се издава удостоверение за преминато обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. след успешно преминаване на тест.

Участие в обучение по ЗБУТ през ZOOM на тримесечни абонати

Тримесечните абонати имат право да включат участник/участници в обучение през ZOOM срещу заплащане от 40 лв. без ДДС.

На всеки участник се издава удостоверение за преминато обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. след успешно преминаване на тест.