Преглед и коментар на нормативни изисквания при работа на открито. Чек-лист от мерки.

В настоящата статия ще направим обзор на приложимите нормативни изисквания при работа на открито с коментар по прилагането им. В края на статията ще намерите обобщен чек лист с мерки при работа на открито.

Въведение

Основният действащ нормативен документ за таози вид работа е Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, която определя минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и безопасността, причинени от неблагоприятни климатични условия при работа на открито.

Други нормативни актове, в които има поставени изисквания при работа на открито и ще разгледаме, са:

 • Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
 • Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
 • Наредба № 11 от 21 декември 2005 г.за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
 • Наредба № 3 от 19 април 2001 г.  за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
 • Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
 • Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V

В следващите редове ще разгледаме изискванията за работа на открито, както за студения период на годината, така и за топлия (горещия) период на годината.

Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места

Въпреки заглавието си (изисквания за микроклимата), наредбата поставя условия и по отношение на работата на открито.

Наредбата изисква при оценката на риска при работа на открито да се вземат предвид рисковете от температура, слънчева радиация, валежи, мъгли и вятър, като се отделя специално внимание на тяхното комбинирано въздействие.

Какво да имаме предвид относно комбинираното въздействие?

Важно за това как ще усещаме околната температура е не само самата температура, но и относителната влажност на въздуха, както и скоростта на вятъра. Например при една и съща температура, в гр. София и гр. Варна през лятото ще имаме различни усещания - във Варна ще го усещаме като по-горещо поради повишената влажност.

Количествен израз на това как тялото усеща температурата можем да видим например чрез тези два калкулатора:

 • Humidex Calculator - за горещо време, отчита връзката между температурата и влажност.
 • Wind Chill Calculator - за студено време, отчита връзката между температура и скорост на вятъра (по-силен вятър, усещане за по-студено).

На следващата картинка можете да видите  директно изведена оценка за нивото на риска с Humidex. За това как да го използваме и интерпретираме можете да научите повече от следната статия:

Humidex таблица

При оценката на риска наредбата изисква да се вземе предвид и:

 1. категорията на работата;
 2. наличието на лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло с подходящи характеристики за намаляване на риска;
 3. необходимостта от лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за защита от други фактори на работната среда, използването на които може да наруши нормалната адаптация на организма към климатичните условия;
 4. наличието на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на топлинния баланс на организма.

Тук ще обърнем внимание на точка 3, която изисква при оценката да отбележим, ако се налага използването на ЛПС за други дейности, които могат да повишат риска от неблагоприятната температура.

Този материал е от специализираното съдържание на онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и РАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:
» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата или обновете Вашия брузър с функцията REFRESH. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар