Означаване на тръбопроводи – маркировки и цветово кодиране

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Какви са предимствата на маркираните и цветово кодирани тръби?
2. Видове означения
3. Какво казва нормативната база
4. Mеждународни и европейски стандарти за оцветяване на тръбопроводи
5. Оцветяване
6. Сигнални пръстени

Тръбите са лесен и икономичен начин за придвижване на течности навсякъде, където трябва да отидат. В повечето случаи обаче е невъзможно да се знае съдържанието на тръбата (или опасностите, които те представляват) от външния й вид.

За да функционира съоръжението ефективно и безопасно, той се нуждае от бърз и надежден начин, по който работниците да идентифицират съдържанието на тръбите и потенциалните опасности.

1. Какви са предимствата на маркираните и цветово кодирани тръби?

  • Запазване на човешки животи - немаркираните тръби и вентили могат да застрашат служителите, изпълнителите и аварийните екипи.
  • Намаляване на разходите - Добре идентифицираните тръби могат да помогнат за избягване на скъпи грешки
  • Увеличаване на производителността - добре идентифицираните тръби незабавно информират служителите кога и къде е необходимо да се действа.
  • Увеличаване на ефективността - идентифицираните тръби повишават ефективността на екипите за поддръжка и външните изпълнители
  • Увеличаване на съответствието с изискванията - идентифицираните тръби увеличават скоростта на разпознаване на съдържанието на тръбите и спазването на националните или фирмените стандарти.

2. Видове означения

Означенията на тръбопроводите могат да бъдат:

  • оцветяване - по групи протичащи вещества
  • сигнални пръстени - за означаване на най-важните свойства
  • маркировъчни табели и надписи за точно означаване на протичащото вещество, неговите параметри и посоката на движение
  • предупредителни знаци - за означаване на основните видове опасности.

Тези означения могат да бъдат прилагани в различни комбинации.

3. Какво казва нормативната база

Минимални изисквания за маркировка

Минималните изискванията за обозначаване на тръбопроводи са посочени в Приложение № 3 на Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

Съгласно тази наредба видимите тръби, съдържащи или транспортиращи опасни вещества и смеси, се обозначават със съответните пиктограми за опасност съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008.

Този материал е от специализираното съдържание на информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА.

До него имат достъп само абонатите на системата с ниво 2 на достъп!

Освен с достъп до тази статия те разполагат още и с:

» Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ (стъпка по стъпка).
» Образци на фирмени документи по безопасност и здраве при работа.
» Ръководства с добри практики.
» Презентационни и обучителни материали.
» Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
» Процедурите и образците са специално разработени от нас!
» Да не забравяме и нашата специална услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

Спести време с експертна информация и практики, които можеш да приложиш веднага!

Направете своя абонамент

За абонати: влезте в системата. Ако все още виждате това съобщение, най-вероятно абонаментът Ви е изтекъл, подновете го от тук.

Вашият коментар