ISO 45003 Указания за управление на психологичните рискове

Какво е ISO 45003?

ISO 45003 е рамка за това как организациите могат да управляват психосоциалните рискове и да вграждат психологическа безопасност, за да подкрепят по-добре служителите.

Това е и първият стандарт, който дава на работодателите практически насоки за управление на психосоциалните рискове за персонала на работното място. Той се фокусира върху аспектите на „психичното здраве“ и „благополучие“ на здравето и безопасността.

Пълното заглавие на стандарта е Управление на здравето и безопасността при работа. Психологично здраве и безопасност на работното място. Указания за управление на психологичните рискове.

Неговата структура е подобна на структурата на ISO 45001, като има и някои допълнителни елементи.

Връзка между ISO 45001 и ISO 45003

Стандартът ISO 45003 e ръководство, предназначено да се използва във връзка с ISO 45001, който съдържа изисквания и насоки за планиране, внедряване и преглед на система за управление на здраве и безопасност при работа.

ISO 45001 подчертава, че организациите са отговорни за здравето и безопасността на работниците и другите. Тази отговорност включва насърчаване и защита на тяхното психологическо здраве, което е тясно свързано с ISO 45003

Специално по отношение на психичното здраве ISO 45001 реферира на няколко места:

0.1 Предпоставки.
Всяка организация носи отговорност за здравето и безопасността на работниците и на другите лица, които могат да бъдат повлияни от нейната дейност. Тази отговорност включва осигуряване и защита на тяхното физическо и психично здраве.

Термини и определения 3.18 - нараняване и заболяване - неблагоприятно въздействие вътху физическото, умственото (бел. лош превод на "mental" от българския технически комитет, има се предвид "психичното") и когнитивното (познавателното) състояние на човек.

Планиране А. 6.1.2.1 Идентифициране на опасностите - Опасностите могат да бъдат ...психосоциални..."

ISO 45003 е „подстандарт“ на ISO 45001, който показва акцент върху преместването на отговорността за психологическата безопасност на служителите от човешките ресурси към сферата на здравето и безопасността.

Това предполага, че психологическата безопасност трябва да стане неразделна част от системата за управление на ЗБР на организацията – а не само отговорност на човешките ресурси. По същество това означава комбиниране на опита както на човешките ресурси, така и на специалистите по здраве и безопасност, за да подкрепите по-добре вашите колеги.

Трябва да се отбележи, че този стандарт е ръководство, а не изисквания. Той само подпомага по-доброто внедряване на ISO 45001, но не е задължителна част, както и не можете да се сертифицирате по ISO 45003.

Нека го разгледаме по-подробно:

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар