Инструкция за спазване на лична хигиена на персонала

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и с цел превенция на разпространяването на COVID-19 е необходимо да се спазват следните правила за лична хигиена.

I. Хигиена на ръцете.

1. Мийте ръцете си често с вода и сапун за поне 20 секунди. Ако вода и сапун не са налични, използвайте дезинфектант на алкохолна основа.

2. Мийте задължително ръцете си:
- след кихане или кашляне
- когато се грижите за болен
- преди, по време на и след приготвяне на храна
- преди хранене
- след ползване на тоалетна
- когато са видимо замърсени
- след контакт с животни или техни изпражнения.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар