130+ Образци на фирмени документи по ЗБУТ

Oбразци на фирмени документи, включително заповеди, протоколи, програми и др.
Всички в .docx (Word) формат. Можете да редактирате и да добавите Вашето лого.