Заповеди

Това е секцията със заповеди на министерства и държавни агенции.
Образци на документи ще намерите в секцията "Процедури и образци на документи"!

Отменени заповеди

2 мнения за “Заповеди”

  1. Здравейте,
    ще подготвим и такава заповед, но бих препоръчала следното за изпълнение на посочените от Вас изисквания:
    По т 5. и 6 да се допълни правилника за вътрешния трудов ред и работещите да бъдат запознати с него.
    По т. 7 работещите да бъдат запознати със заповедта (процедурата, инструкцията), с която се определят видовете обучения в съответствие с изискванията на чл. 2 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Коментарите са изключени.