Кодекси и закони

В тази страница ще намерите кодекси и закони, които са директно или непряко свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

КОДЕКСИ

КодексПосл. изм.
Кодекс на трудаДВ. бр.85 от 10.10.2023г.
Кодекс за социално осигуряванеДВ. бр.85 от 10.10.2023г.
Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE)ДВ. бр.92 от 22.11.2019 г.
Международен кодекс за безопасен превоз на насипно зърно (външен линк към ДВ)ДВ, бр. 82 от 18.9.2020 г. 
Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code) - външен линк към ДВДВ, бр. 97 от 13.11.2020 г.

ЗАКОНИ

ЗаконПосл. изм.
Закон за автомобилните превозиДВ. бр.88 от 20.10.2023г.
Закон за безопасно използване на ядрената енергияДВ. бр.86 от 13.10.2023г.
Закон за българския червен кръстДВ. бр.60 от 7.07.2020г.
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателяДВ. бр.103 от 4.12. 2020г.
Закон за генетично модифицирани организмиДВ. бр.102 от 23.12.2022г.
Закон за движението по пътищатаДВ. бр.84 от 6.10.2023г.
Закон за държавния служителДВ. бр.85 от 10.10.2023г.
Закон за железопътния транспортДВ. бр.11 от 9.02.2021г.
Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсориДВ. бр.63 от 9.08.2019 г.
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесиДВ. бр.102 от 23.12.2022г.
Закон за защита при бедствияДВ. бр.60 от 07.07.2020 г.
Закон за здраветоДВ. бр.96 от 17.11.2023г.
Закон за здравословни и безопасни условия на трудДВ. бр.100 от 16.12.2022г.
Закон за измерваниятаДВ. бр.102 от 23.12.2022г.
Закон за инспектиране на трудаДВ. бр.102 от 23.12.2022г.
Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружестваДВ. бр.93 от 21.11.2017 г.
Закон за камарата на строителитеДВ. бр.25 от 26.03.2019 г.
Закон за лечебните заведенияДВ. бр.8 от 25.01.2023г.
ДВ. бр.53 от 8.7.2022г.
Закон за Министерството на вътрешните работиДВ. бр.84 от 6.10.2023г.
Закон за националната стандартизацияДВ. бр.14 от 17.02.2021г.
Закон за нормативните актовеДВ. бр.34 от 3.05.2016 г.
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделияДВ. бр.84 от 6.10.2023г.
Закон за подземните богатстваДВ. бр.86 от 13.10.2023г.
Закон за признаване на професионалните квалификацииДВ. бр.21 от 8.03.2014 г.
Закон за професионалното образование и обучениеДВ. бр.84 от 6.10.2023г.
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техникаДВ. бр.102 от 23.12.2022г.
Закон за техническите изисквания към продуктитеДВ. бр.105 от 11.12.2020г.
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилностДВ. бр.8 от 25.01.2023г.
Закон за уреждане на колективните трудови споровеДВ. бр.7 от 24.01.2012 г.
Закон за устройство на териториятаДВ. бр.86 от 13.10.2023г.
Закон за хората с уврежданияДВ. бр.8 от 25.01.2023г
Закон за частната охранителна дейностДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.

Отменени закони