Кодекси и закони

В тази страница ще намерите кодекси и закони, които са директно или непряко свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

КОДЕКСИ

КодексПосл. изм.
Кодекс на трудаДВ, бр. 27 от 29.03.2024
Кодекс за социално осигуряванеДВ, бр. 27 от 29.03.2024
Международен кодекс за безопасен превоз на насипно зърно (външен линк към ДВ)ДВ, бр. 82 от 18.9.2020 г. 
Международен кодекс за сигурност на корабите и пристанищните съоръжения (ISPS Code) - външен линк към ДВДВ, бр. 97 от 13.11.2020 г.

ЗАКОНИ

ЗаконПосл. изм.
Закон за автомобилните превозиДВ. бр.88 от 20.10.2023г.
Закон за безопасно използване на ядрената енергияДВ. бр.27 от 29.03.2024г.
Закон за българския червен кръстДВ. бр.60 от 7.07.2020г.
Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателяДВ. бр.103 от 4.12. 2020г.
Закон за генетично модифицирани организмиДВ. бр.23 от 19.03.2024г.
Закон за движението по пътищата

ДВ. бр.13 от 13.02.2024г.

Закон за държавния служителДВ. бр.85 от 10.10.2023г.
Закон за железопътния транспортДВ. бр.11 от 9.02.2021г.
Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсориДВ. бр.23 от 19.03.2024г.
Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смесиДВ. бр.23 от 19.03.2024г.
Закон за защита при бедствияДВ. бр.60 от 07.07.2020 г.
Закон за здраветоДВ, бр.102 от 8.12.2023
Закон за здравословни и безопасни условия на трудДВ, бр. 27 от 29.03.2024
Закон за измерваниятаДВ, бр.102 от 8.12.2023
Закон за инспектиране на трудаДВ, бр.102 от 8.12.2023
Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружестваДВ. бр.93 от 21.11.2017 г.
Закон за камарата на строителитеДВ. бр.25 от 26.03.2019 г.
Закон за лечебните заведенияДВ. бр.8 от 25.01.2023г.
ДВ. бр.53 от 8.7.2022г.
Закон за Министерството на вътрешните работиДВ. бр.33 от 12.4.2024г.
Закон за националната стандартизацияДВ. бр.14 от 17.02.2021г.
Закон за нормативните актовеДВ. бр.34 от 3.05.2016 г.
Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделияДВ. бр.13 от 13.02.2024г.
Закон за подземните богатстваДВ. бр.86 от 13.10.2023г.
Закон за признаване на професионалните квалификацииДВ. бр.21 от 8.03.2014 г.
Закон за професионалното образование и обучениеДВ. бр.27 от 29.03.2024г.
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техникаДВ, бр.102 от 8.12.2023
Закон за техническите изисквания към продуктитеДВ. бр.105 от 11.12.2020г.
Закон за трудовата миграция и трудовата мобилностДВ. бр.8 от 25.01.2023г.
Закон за уреждане на колективните трудови споровеДВ. бр.7 от 24.01.2012 г.
Закон за устройство на териториятаДВ. бр.86 от 13.10.2023г.
Закон за хората с уврежданияДВ. бр.8 от 25.01.2023г
Закон за частната охранителна дейностДВ. бр.17 от 26.02.2019 г.

Отменени закони