Международно право

Конвенции на Международната организация на труда

Ратифицирани от България конвенции, налични на български език:

Вижте още: Списък и съдържание на английски на всички ратифицирани от България конвенции (външен линк).

Конвенции на ООН

Ратифицирани от България конвенции в областта на здравословни и безопасни условия на труд.