Международно право

Конвенции на Международната организация на труда

България е ратифицирала 100 конвенции на Международната организация на труда, от които 64 са в сила, 33 са отменени:

  • Базови конвенции: 8 от 8
  • Приоритетни конвенции: 3 от 4
  • Технически конвенции: 89 от 177

Ратифицирани от България конвенции, налични на български език:

Вижте още: Списък и съдържание на английски на всички ратифицирани от България конвенции (външен линк).

Конвенции на ООН

Ратифицирани от България конвенции в областта на здравословни и безопасни условия на труд.