ОБЗР – организация на работата и извършване на контрол *

Видеотека Организация на ЗБУТ
ЗАПАЗИ ЗА ПО-КЪСНО (4)

Това е видеозапис на темата "Орган по безопасност и здраве при работа – място в организационната структура, организация на работата и извършване на контрол за спазване на правилата по ЗБУТ" от проведеното на 09.10.2020 г. телеобучение "Организация на дейността по здравословни и безопасни условия на труд".

В темата разглеждаме:

  • нормативните изисквания за позиция на ОБЗР в организационна структура;
  • какви са основните функции на ОБЗР като се припомнят нормативно описани права и задължения, които срещаме по-рядко приложени на практика;
  • специално внимание обръщаме на задължението на ОБЗР да контролира спазването на правилата по безопасност и здраве при работа и необходимостта от доказване на изпълнението на това задължение - какви са възможностите и възможните доказателствени документи;
  • как ОБЗР да подходи в комуникацията си с работодателя.

 

Вижте и другите видеозаписи от обучението "Организация на дейностите по ЗБУТ":

 

Тази страница е част от безплатната зона на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Какво ви осигурява абонаментът?

Над 150 образци на фирмени документи по здравословни и безопасни условия на труд
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 40 процедури с указания за изпълнение на нормативни изисквания по ЗБУТ
Над 30 часа видеозаписи от обучения и събития по ЗБУТ
3 безплатни обучения за годишни абонати

Абонирай се и получи достъп до ресурси, с които ще спестиш време и нерви

ИСКАМ АБОНАМЕНТ

Вашият коментар