Списък на дейности, за които се изисква правоспособност

Съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. работодателят трябва да определи лицата, които подлежат на обучение, като сред тях

"работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа".(чл. 6, ал. ч, т. 5)

За да бъдат определени, се прилагат изискванията на "съответните нормативни актове".

Неизчерпателен списък на дейности, за които се изисква правоспособност

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

6 мнения за “Списък на дейности, за които се изисква правоспособност”

 1. Въпрос от г-н Неделчо Янакиев

  „Здравейте,
  Интересува ме какво обучение и съответно какъв документ за правоспособност следва да притежават вносителя и дистрибутора на флуорсъдържащи парникови газове ? В Наредба № 1 / 2017 г. са посочени дейностите, за които се изисква обучение и документ за правоспособност, но къде точно / сред кои от изброените дейности попадат евентуално вносителя и дистрибутора ?
  Благодаря!“

  Отговор:
  Лично аз не знам да има изискване за правоспобност за вносителите и дистрибуторите. Разбира се, ако предлагат като услуга някоя от дейностите, които изискват правоспособност, то ще е необходима правоспособност.

  Отговор
 2. Здравейте,
  а дали проверката на заваръчните апарати е обхваната нормативно или само съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V?

  Отговор
  • Здравейте,
   не съм запозната да има други изисквания за проверка на заваръчните апарати, освен изискваната от посочения правилник ежемесечна проверка в качеството им на преносими електрически инструменти.

   Тук е мястото да напомня, че всеки колега е добре дошъл да сподели опит и знания, ако моите не достигнат :)

   Отговор
 3. Здравейте!
  Никъде не откривам срок на валидност на удостоверение на заварчик, изадено след обновената Наредба през 2006 год. Остава ли правилото за трите години?
  Предварително благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   Удостоверението за правоспобност на заварчик е безсрочно.

   Срок на валидност има сертификатa за одобряване на изпълнителския персонал по заваряване по чл. 5 от Наредба № 7 от 11 октомври 2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване, който дава право за извършване на заваръчни дейности, свързани с изработването на изделия, подлежащи на технически надзор.
   В този случай издаденият сертификат на заварчик е със срок на валидност в зависимост от стандарта, по който е минат изпита.
   Например:
   БДС EN ISO 9606-1 – заварчици на стомани (електродъгови методи) – 3 години
   БДС EN ISO 9606-2 – заварчици на алуминий (електродъгови методи) – 2 години

   Отговор