ВИДЕОЗАПИСИ от обучения и семинари

Записи от телеобучение "ЗБУТ в офиса" - 29.01. / 28.05. 2021 г. 

Телеобучение „Организация на дейността по ЗБУТ“ (09.10.2020 г.)

Видеозапис от присъствено обучение "Организация на дейността по ЗБУТ"  (31.01.2020 г./ 13.02.2020 г.)

Онлайн семинар на НЦОЗА "Опазване на здравето на работещите в условията на пандемията от COVID-19" - 05.11.2020 г. (плейлист със 7 видеоклипа)

Среща по безопасност на тема "Инструктажи" - 30.10.2020 г. (плейлист с 8 видеоклипа)