В тази страница ще откриете подборка от стари и нови книги в областта на здравословни и безопасни условия на труд.

Книги на български език

Книги за ЗБУТ на български език

Оценка и управление на риска на работното място и околната среда. 128 страници.
Автори: Георги Тасев, Илия Ценев, Мариана Ширкова, Цветан Попов.
В книгата са дадени комплексите от проблеми в съответствие с националните и международни стандарти по оценка и управление на риска на работното място и околната среда.
Дадени са практически примери и указания по организация на оценката на риска, методите за оценка на риска на работното място и околната среда и основни насоки за управление на риска. ИЗТЕГЛИ


Осигуряване и управление на здравето и безопасността при работа. 77 страници.
Автор: Станка Йотова Николова.
В книгата се разглеждат принципите и начините за изграждане на система за управление на здравето и безопасността при работа. Независимо, че книгата е стара, основните принципи и подходи са същите и сега.  ИЗТЕГЛИ


Безопасни условия на труд и екология. Учебник за всички специалности в Колеж по телекомуникации и пощи. Автор: Доц. д-р инж. Иван Иванов. ИЗТЕГЛИ


Процедура за оценка на работните места, оценка и управление на професионалния риск. 73 страници.
Редактори: д-р Запрян Запрянов, инж. Цветанка Моллова.
Книгата представя стъпка по стъпка процедурата по оценяване на риска чрез матричен метод. В нея ще намерите доста подробен списък на потенциални опасности и съответните ефекти върху здравето и безопасността, както и примери за възможни предпазни мерки. ИЗТЕГЛИ


Здравословни и безопасни условия на труд - електронен курс за обучение по всички професии. Автор: Инж. Керанка Иванова Миркова, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии – град Плевен. ИЗТЕГЛИ


Методически указания за системи за управление на безопасността и здравето при работа ILO-OSH 2001. 31 страници.
Практическите препоръки на ръководството са предназначени за използване от всички, които носят задължения и отговорност за управлението на здравословни и безопасни условия на труд. В ръководството са предвидени пет основни компонента на здравословни и безопасни условия на труд: политика, планиране и изпълнение, оценка, както и действия за подобрение. ИЗТЕГЛИ


Ръководство за ръчна работа с тежести. 157 страници.
Автори: Н. Драганова, Л. Минчева, В. Станчев.
Ръководството обхваща детайлно въпросите за идентифицирането на риска по 4-те основни показатели на ръчната работа с тежести, съгласно Наредба 16/1999 г. Представени са адаптирани към българските условия варианти на методи, схеми и модели, отнасящи се до оценка и скрининг на работното място, анкетно проучване, качествен анализ, количествена оценка и др. ИЗТЕГЛИ


Азбука на оцеляването - ръководство при бедствия, аварии, катастрофи, 33 страници

Наръчник от Националната информационна кампания „Азбука на оцеляването” 2007 г. ИЗТЕГЛИ


Наръчник по техническа безопасност на труда при производството на керамични строителни материали, 175 стр
Автори: инж. Петър Филев, инж. Даням Дюлюмджиев, Дочо Михов
Издателствот на ЦС на профсъюзите, 1966 г. ИЗТЕГЛИ


Безопасност при производството на химични влакна, 54 страници
Автори: н.с. инж. Светлана Караиванова, к.т.н. Веселин Златев, инж. Бойка Савова
Профиздат, 1983 ИЗТЕГЛИ


Ръководство на изкопчията, 38 страници
Министерство на строежите и строителната промишленост. Сектор "Техническа безопасност", 1963 ИЗТЕГЛИ


Наръчник за летеца за полети в есенно-зимни условия, 80 страници
Поделение "Транспортна авиация", Летателен отдел, 1982 ИЗТЕГЛИ


Правилник за експлоатация на безиностанциите от системата на "Петрол" АД, 20 страници
Министерство на търговията, 1995 ИЗТЕГЛИ


Инструкция за организацията на противопожарната охрана и противопожарните мерки в обектите на търговския флот на Народна република България, 102 страници
Министерство на транспорта, 1978 г. ИЗТЕГЛИ

 

Книги на английски език

Книги за ЗБУТ на английски език

Guidance for the beginning OHS professional - George Robotham. 216 страници.
Както казва автора: "Тази книга ще ви изложи на вид обучение за здравословни и безопасни условия на труд, което е малко вероятно да намерите в повечето висши квалификации за здравословни и безопасни условия на труд. Тя е фокусирана върху реалния свят, а не върху теорията."
ИЗТЕГЛИ ЛИНК 1 / ЛИНК 2


Safety For The Leader and Manager - from Compliance to Excellence. Lawrence H. “Chip” Dawson. 200 страници.
Как просветеното ръководство, добрите хора и доказаният процес могат да спрат инцидентите, да намалят разходите и да укрепят културата на работното място.
ИЗТЕГЛИ ЛИНК 1 / ЛИНК 2


Introduction to Health and Safety in Construction. Second Edition. Phil Hughes, Ed Ferrett. 531 страници
Книгата е основана на QCA (Qualification and Curriculum Authority) акредитиран NEBOSH национален сертификат за безопасност и здраве в строителството. Тя е разработена специално за студентите, които учат в NEBOSH National Certificate курс.
ИЗТЕГЛИ ЛИНК 1


Introduction to Health and Safety at Work.The Handbook for the NEBOSH National General Certificate. Fourth Edition. Phil Hughes, Ed Ferrett. 601 страници.
Както се вижда от подзаглавието, тази книга е основна за студентите, които се подготвят за NEBOSH национален сертификат. Тя разглежда теми като оценка на риска, разследване на инциденти, рискови фактори и мерки за превенция.
ИЗТЕГЛИ ЛИНК 1ЛИНК 2


Safety at Work.Seventh Edition. John Ridley and John Channing. 1055 страници.
Обемът на тази книга говори сам по себе си за задълбоченото разглеждане на темата за здраве и безопасност при работа. В нея ще намерите информация за управление на риска: организация, администрация, техники и практики, как се събират и анализират данни от инциденти, техники за промяна на поведението на ръководители и работещи, както и изложение за групите рискове при работа и съответните мерки за превенция.
ИЗТЕГЛИ ЛИНК


The A-Z Of Health And Safety. Jeremy Stranks. 660 страници
Книгата разглежда десетки основни понятия от областта на здраве и безопасност при работа. Чудесен наръчник за бърза справка и отправна точка за бъдещи действия.
ИЗТЕГЛИ ЛИНК 1 / ЛИНК 2


Ergonomics in Computerized Offices, 238 страници, 1987 г.
Автор: Etienne Grandjean - Former Director of the Department of Ergonomics and Hygiene, Swiss Federal Institute of Technology, Zürich
ИЗТЕГЛИ ЛИНК