ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

Всички годишни абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА имат възможност да ползват едно безплатно онлайн обучение за един човек. Можете да изберете от наличните индивидуални обучения и да подадете заявка през формата в страницата на обучението или да ни пишете за Вашето желание на имейл: zbut@otgovori.info

За повече участници, вижте фирмената ни оферта за 5+ участника. За останалите ни специализирани обучения също са налични отстъпки при повече участници!

Обучение по ЗБУТ по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.: индивидуална оферта
Фирмени обучение по ЗБУТ→ Лица, които управляват и ръководят трудовите процеси.
→ Длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ (орган по безопасност и здраве при работа)
→ Представители в Комитетите и Групите по условия на труд (ежегодно обучение).
→ Лица, определени да провеждат инструктажи.

Вижте повече

Обучение по ЗБУТ по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.: оферта за групи 5+
Фирмени обучение по ЗБУТ→ Лица, които управляват и ръководят трудовите процеси.
→ Длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ (орган по безопасност и здраве при работа)
→ Представители в Комитетите и Групите по условия на труд (ежегодно обучение).
→ Лица, определени да провеждат инструктажи.

Вижте повече

Първоначално обучение на членове на КУТ/ГУТ
Онлайн първоначално обучение на членове на КУТ и ГУТПрограмата на това онлайн обучение по ЗБУТ отговаря напълно на изискванията на чл. 10 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. и съдържа 10-те задължителни теми за обучение. Участниците получават Удостоверение по образец на Приложение 1 на наредбата.

Вижте повече

Обучение за съхранение и работа с опасни вещества
Онлайн обучение за безопасна работа с опасни веществаТова онлайн обучение за безопасна работа и съхранение на опасни вещества отговаря на изискванията на Наредба 13/2003 г. и Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси и е подходящо:
→ за лицата, които извършват дейности с опасни химични агенти
→ за лицата, отговорни за съхранението на опасни химични вещества и смеси.

Вижте повече

Обучение за ръчна работа с тежести
Онлайн обучение за ръчна работа с тежестиТова онлайн обучение е подготвено в съответствие с изискванията на чл. 6 на Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести и е подходящо:
→ за работещи, които извършват ръчна работа с тежести.

Вижте повече

Обучение по първа помощ
Онлайн обучение по първа долекарска помощОбучението е подготвено в съответствие с най-съвременните правила за поведение и реакция за оказване на първа помощ. То е подходящо за затвърждаване и/или припомняне на придобити в практическо обучение знания за оказване на първа помощ.

Вижте повече

Безопасна работа с повдигателни съоръжения
Онлайн обучение за безопасна работа с повдигателни съоръженияТова онлайн обучение за безопасна работа с повдигателни съоръжения отговаря на изискванията за ежегоден инструктаж с проверка на знанията съгласно на чл. 58 на наредбата и е предназначено за прикачвачи и лицата, които управляват товароподемни кранове и електрически телфери.

Вижте повече

Безопасна работа със съоръжения под налягане
Обучението е подготвено в съответствие с изискванията за периодично обучение на лицата, които обслужват съоръжения под налягане, съгласно чл. 187. (1) 4. от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.

Вижте повече

Често задавани въпроси
За да видите отговорите на често задавани въпроси във връзка с нашите онлайн обучения кликнете тук.

Вижте какво представлява интерактивния модул: