Безплатно обучение за абонати – 28.05.2021

Дата на провеждане:28 май 2021 г.
Място на провеждане:ОНЛАЙН
Продължителност:9.00 – 13.00 ч.
Лектори:д-р инж. Деяна Илиева
д-р София Евстатиева, дм
Програма
  1. Инструктажи в офиса.
  2. Обичайни и необичайни злополуки в офиса.
  3. Предвидими неспецифични опасности за административни работещи в производствени предприятия.
  4. Фактори на работната среда  - качество на въздуха, шум при отворен тип офиси, микроклимат (температура, течения) и др.
  5. Ергономия в офиса. Режими на труд и почивка.
  6. Пет начина да останеш здрав в офиса.
Ограничение в броя участнициЗа абонати с 3-месечен достъп: допуска се един представител от фирма (без издаване на удостоверение).

За годишни абонати (с 12 месечен достъп): допускат се до 2 (двама) участници от фирма (с издаване на удостоверение).