Целта на безплатните ни обучения тази година е да предадем опит с отговор на въпроса "Станах длъжностно лице по безопасност и здраве при работа - откъде да започна и накъде да продължа?"

В него ще разгледаме стъпка по стъпка предложението ни за подход при организация на дейностите и документацията по здравословни и безопасни условия на труд въз основа на нормативните изисквания и добри практики.

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението ще се проведе онлайн в реално време и е предназначено само за годишни абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА. За участие в обучението не е задължително участникът да разполага с видеокамера или микрофон, но трябва да има възможност да чува. Допълнителни указания ще бъдат изпратени на имейла на абоната.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 2 ОКТОМВРИ.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ Е ИЗТЕКЪЛ

ВАЖНО ЗА УДОСТОВЕРЕНИЯТА!

 • За получаване на удостоверение записаният участник трябва да премине тест.
 • Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ).
 • При желание за получаване на удостоверение на хартия, то се изпраща за сметка на получателя.

 

ИЗТЕГЛИ ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Дата на провеждане:9 октомври 2020 г.
Място на провеждане:ОНЛАЙН
Продължителност:9.00 – 13.00 ч.
Лектори:д-р инж. Деяна Илиева
д-р София Евстатиева, дм
Програма
 1. Орган по безопасност и здраве при работа - място в организационната структура, организация на работата и извършване на контрол за спазване на правилата по ЗБУТ.
 2. Определяне на задължения за организация и контрол по ЗБУТ от други длъжностни лица (ръководители).
 3. Организация на работата на Комитета/Групата по условия на труд.
 4. Комуникация със Службата по трудова медицина.
 5. Организация и определяне на задължения по провеждане на инструктажи.
 6. Организация на безопасната работа с машини и оборудване - документация по обслужване и безопасна работа; определяне на отговорности и задължения, свързани с поддръжката и работата с машини и оборудване.
 7. Организация за определянето и предоставянето на лични предпазни средства.
Ограничение в броя участнициДопускат се до 2 (двама) участници от фирма.

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ Е ИЗТЕКЪЛ

Обучението е достъпно само за абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Стани част от стотиците абонати

Получи бърз достъп до експертна информация и документи, които можеш да приложиш веднага! Бъди винаги в час с актуалните нормативни изисквания!

Пълен достъп до всички ресурси

 • Нормативна база
 • Процедури по организация на дейностите по ЗБУТ и образци на фирмени документи (споделен от нас опит).
 • Ръководства с добри практики.
 • Презентационни и обучителни материали.
 • Достъп до специален раздел за опасни химични вещества и смеси.
 • Единствена по рода си услуга - анализ на промени в нормативните изисквания и уведомяване за необходимите стъпки по прилагането им!

ИСКАМ АБОНАМЕНТ