ЗБУТ НОРМИ И ПРАКТИКА

Информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА е продукт на "Доцео" ЕООД - създател на най-големият сайт за безопасност и здраве при работа Otgovori.Info, поддържан от експерти в областта на ЗБУТ.

Защо направихме ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА?

Като хора, които работим над 15 години в областта на здравословни и безопасни условия на труд, сме се сблъсквали нееднократно с липса на помощна информация на български език за осъществяване на дейностите по изпълнение и прилагане на нормативните изисквания, както и на систематизирана информация за добри практики.

Времето, което сме отделяли да търсим информация на други езици, да систематизираме и да проучваме практики и тълкувания е огромно.

Опитахме редица информационни системи, които предлагат юридическа информация и помощни материали, но много малка част от тяхното съдържание беше подходящо за хора, чиито основен ангажимент е организиране на дейностите, свързани със ЗБУТ. Те ни помагаха, но липсата на достатъчно информация бе осезателна.

Така решихме да направим нещо само за вас и нас - хората, които търсят решения по безопасност и здраве при работа.

Ние не просто публикуваме готово съдържание, а споделяме и нашия опит и знания, като разработваме процедури по прилагане на нормативни изисквания и публикуваме образци на документи, които лично сме създали и усъвършенствали (и продължаваме да усъвършенстваме), за да бъдат те актуални и използваеми.

Избери своя абонаментен план