Видео: Казуси при провеждане на инструктажи

Записи от онлайн срещата по безопасност на тема "Инструктажи", организирана от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА на 30.10.2020 г.

КАЗУС №1
Кой какви инструктажи може да прави. Колко книги може да има?

Въпросът е следния:

В наше поделение в друг град, за първи път се назначава човек. Аз съм човекът в органиазцията, който провежда началния инструктаж по ЗБУТ. няма да бъда командирован в другия град, нито пък лицето ще дойде при мен да го инструктирам.

Директорът на поделението е определен да провежда периодичния инструктаж. Въпросите ми са свързани с това: може ли той да проведе началния инструктаж и в каква книга трябва да бъде записан? Книга за начален инструктаж имам при мен, но в другия град имат само Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа, в която отразяват проведените периодични инструктажи.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар