Организация на безопасната работа с машини и оборудване

Това е видеозапис на темата "Организация на безопасната работа с машини и оборудване – документация по обслужване и безопасна работа; определяне на отговорности и задължения, свързани с поддръжката и работата с машини и оборудване." от проведеното на 09.10.2020 г. телеобучение "Организация на дейността по здравословни и безопасни условия на труд".

В темата разглеждаме:

  • какво са инструмент, машина, работно оборудване
  • документация от доставчика на оборудване;
  • документи, които трябва да бъдат разработени от работодателя;
  • нормативни изисквания относно проверки и поддръжка на работно оборудване и документи, свързани с тях;
  • нормативни изисквания за определяне на отговорности и задължения, свързани с машини и оборудване

Вижте и другите видеозаписи от обучението "Организация на дейностите по ЗБУТ":

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар