Организация на работата на Комитета/Групата по условия на труд

Това е видеозапис на темата "Организация на работата на Комитета/Групата по условия на труд" от проведеното на 09.10.2020 г. телеобучение "Организация на дейността по здравословни и безопасни условия на труд".

В темата разглеждаме:

  • кой състав на КУТ би бил работещ;
  • специфични изисквания за КУТ и ГУТ при териториални структурни звена - често допускани грешки;
  • как един одитор разпознава формалния Комитет по условия на труд;
  • как КУТ може да бъде работещ.

Обсъждаме и поставени въпроси, свързани със списъка по чл. 315 от Кодекса на труда (списък на местата, подходящи за трудоустрояване) и Закона за хората с увреждания.

Вижте и другите видеозаписи от обучението "Организация на дейностите по ЗБУТ":

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар