Организация и провеждане на инструктажите

Това е видеозапис на темата "Организация и определяне на задължения по провеждане на инструктажи" от проведеното на 09.10.2020 г. телеобучение "Организация на дейността по здравословни и безопасни условия на труд".

В темата разглеждаме 8 често срещани пропуска при организацията на инструктажите и възможните решения в следните под-теми:

  • обхват на инструктажите;
  • ежедневен инструктаж;
  • как ще се провежда инструктажът на посетители;
  • продължителност на инстуктажите;
  • кои лица правят инструктажите;
  • допълване на инструктажа на работното място с обучение;
  • кой и как провежда изпита след обучение
  • документиране на инструктажа на работното място

Вижте и другите видеозаписи от обучението "Организация на дейностите по ЗБУТ":

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар