Специфични заболявания вследствие на биологични агенти

Това е запис от презентацията на доц. Катя Вангелова, представена на семинара "Опазване на здравето на работещите в условията на пандемия от COVID-19" (5.11.2020 г.), организиран от Националния център по обществено здраве и анализи.


За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар