Правила за безопасност и здраве при работа в строителството

Запис на панел IV на провелата се на 2 ноември 2023 г. конференция "Трансгранична работа в строителството: какво е важно да знаете за трудовите права и безопасна работа".

Правила за безопасност и здраве при работа в строителството

Участници в строителството — отговорности и задължения, свързани с осигуряване на безопасност и здраве по време на строителни и монтажни работи.

(Александър БОРИСОВ, началник отдел „Анализ на контролната дейност“, ГД „Инспектиране на труда“, ИА „Главна инспекция по труда)

  • Обща законодателна рамка по безопасност и здраве при работа
  • План по безопасност и здраве
  • Специфики на оценката на риска в строителството
  • Специфики на инструктажите в строителството
  • Опасни дейности и съоръжения
  • Обучение и правоспособност
  • Въпроси и отговори
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар