Командироване на граждани на ЕС в строителството

Тук ще намерите записи от първите три панела на провелата се на 2 ноември 2023 г. конференция "Трансгранична работа в строителството: какво е важно да знаете за трудовите права и безопасна работа".

Панел 1: Командироване в строителството

(Деница НИКОЛОВА, главен инспектор, дирекция „Трудова мобилност“, ИА „Главна инспекция по труда“)

  • Правила и изисквания за командироване на работници от ЕС за работа на строителни площадки в други държави — членки на ЕС
  • Правила и изисквания за използване на командировани граждани на ЕС на строителни обекти в България
  • Права на командированите работници в държавата членка на произход и държавата членка на местоназначение
  • Въпроси и отговори

Панел 2: Командироване на граждани на трети държави в строителството

  • Достъп до пазара на труда в ЕС на граждани на трети страни — правила и изисквания (Лиляна ГЕОРГИЕВА, началник отдел „Трудова миграция“, Национална агенция по заетостта)
  • Наемане и командироване на граждани на трети държави — специфични изисквания (Деница НИКОЛОВА, главен инспектор, дирекция „Трудова мобилност“, ИА „Главна инспекция по труда“)
  • Въпроси и отговори

Панел 3: Предлагане на работни места и намиране на кандидати за работа с EURES

(Габриела ГОРАНОВА-ДИМЧЕВА, началник на отдел „EURES Национален координационен офис“, Национална агенция по заетостта).

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар