Добри практики от AES България и Балканфарма Троян

Добри практики, споделени в българската сесия на 15-тата Safety Gala (4 май, 2023 г.)

AES България
Дигитализация

Добрите практики бяха представени от г-жа Радостина Янакиева.

Съдържание:
02:34 За AES България
10:07 Дигитални решения за безопасност - компютъризирана система "SOAR"
22:21 Дигитализация в поддръжка на осветлението
28:49 Използване на безпилотни летатлни апарати (дронове)

Балканфарма Троян
Поведенчески обусловена безопасност

Добрите практики бяха представени от г-н Михаил Янков.

Съдържание
02:24 Ефект на ЗБУТ и предпоставки за промяна
04:12 Индивидуалност и Правила/процедури
05:44 Управление на провалите
07:58 Култура по безопасност
09:49 Поведенчески обусловена безопасност
17:01 Лидерската роля по отношение на безопасността
26:16 Стъпки и процес за прилагане на поведенчески обусловена безопасност

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар