Организация на труда при дистанционна работа

Това е видеозапис от презентацията на гл. асист. д-р Верислав Станчев, представена на семинара "Опазване на здравето на работещите в условията на пандемия от COVID-19" (5.11.2020 г.), организиран от Националния център по обществено здраве и анализи.

В презентацията бяха представени следните теми (вижте и текстовия вариант по-долу):

  • Какво включва понятието "работа от разстояние".
  • Предизвикателства на дистанционната работа.
  • Как мениджърите могат да оказват съдействие на служители при дистанционна работа?
  • Насоки за осигуряване на служителите с инструментите и подкрепата, от които се нуждаят, за да бъдат по-продуктивни.
  • Проблеми в ергономичната организация на работното място при дистанционна работа.
  • Практически съвети за ергономична организация на работното място
За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар