Ръководство за провеждане на срещи по безопасност и инструктажи

Заглавие на документа: Ръководство за обучение по TOOLBOXLAB Издател: Българска стопанска камара по проект, финансиран от програмата Леонардо да Винчи на Европейската комисия. Обем: 48 страници Ръководството по начало е предназначено за провеждане на т.нар. toolbox talk – кратки срещи по безопасност, но е напълно приложимо в по-голямата си част при провеждането на инструктажи. В него ще намерите … Read more

Нареждане за прикрепване на инструктиран към опитен работник

Нормативно основание: Няма конкретно нормативно основание, което да изисква този документ. Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. работодателят трябва да определи лицата, които ще провеждат инструктажи. Често в провеждането на инструктажа на работното място освен определеното със заповед лице ангажименти има и т. нар. „опитен работник“, който се определя от ръководещия инструктажа. С този … Read more