Нареждане за прикрепване на инструктиран към опитен работник

Нормативно основание: Няма конкретно нормативно основание, което да изисква този документ. Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. работодателят трябва да определи лицата, които ще провеждат инструктажи. Често в провеждането на инструктажа на работното място освен определеното със заповед лице ангажименти има и т. нар. „опитен работник“, който се определя от ръководещия инструктажа. С този … Read more