Успешни корпоративни практики в Аурубис България

Презентация на г-н Евелин Русинов – Ръководител Направление „Здравословни и безопасни условия на труд“ в Аурубис България“ АД на втората годишна конференция „ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2015“, проведена на 08. октомври 2015 г.

Презентация: Законодателство в областта на ЗБУТ. Развитие на политиката за ЗБУТ на европейско и национално ниво

Презентация на г-жа Васка Семерджиева – Държавен експерт в МТСП на втората годишна конференция „ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2015“, проведена на 08. октомври 2015 г.

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – авангардна и съвременна институция

Презентация на г-жа Румяна Михайлова на Втората годишна конференция „ОКОЛНА СРЕДА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 2015“, проведена на 8 октомври 2015 г.