Заповед за определяне на работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска „трудова злополука“

Нормативно основание: Чл. 4. (1) на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“

Чл. 4. (1) (Доп. - ДВ, бр. 68 от 2006 г.) Работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска "трудова злополука", се определят с писмена заповед от работодателя след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

1 мнение за “Заповед за определяне на работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска „трудова злополука“”

  1. БЛАГОДАРЯ ЗА СПЕСТЕНОТО ВРЕМЕ В ТЪРСЕНЕ И ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВАНЕ ЗА РИСКА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА.

    Отговор