Заповед за определяне на задължения по ЗБУТ на ръководители

Нормативно основание: чл. 4, ал. 1, т. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) (1) Работодателят е длъжен да осигурява здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите мерки, включително:
3. осигуряване на необходимата организация и средства.

В съвременната нормативна база обикновено няма изрично включени изисквания към ръководителите на звена (напр. началник цех,  началник производство и др.)

В производствата, за които все още има действащи правилници по безопасността на труда, тези отговорности са определени в съответните правилници. Специфични изисквания има и в строителството и железопътния транспорт.

В останалите случаи работодателят има задължение да определи отговорностите. Обикновено това става в длъжностните характеристики, като на служителите с ръководни функции има текст от рода на "Организира и контролира спазването на правилата за безопасност".

При липса на такова задължение в длъжностната характеристика или с цел припомняне, по желание на наш абонат подготвихме семпла заповед, която може да използвате и във вашата работа.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар