Заповед за утвърждаване на списък на ЛПС и правила за предоставянето и използването на ЛПС

Съгласно чл. 17 на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. , работодателят трябва да състави списък на личните предпазни средства и той да бъде обявен пред работещите.

Някои колеги практикуват утвърждаване на списъка на личните предпазни средства чрез специална заповед. За такава заповед няма изрично нормативно изискване, но чрез заповедта могат да се въведат и други правила относно използването, съхранението и предоставянето на лични предпазни средства. Поради тази причина Ви предоставяме ио бразец на такава примерна заповед, без това да е задължителен елемент от организацията по предоставяне и използване на ЛПС.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар