Заповед за оценка на риска след изтичане на определения от работодателя период

Чл. 11, ал. 3 от Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска изисква работодателя да определи периодичността на оценяване на риска:

Периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и в съответствие с изискванията на нормативните актове.

Съответно в чл. 217.  от Наредба №7/1999 г. изисква измерванията за факторите на работната среда да се извършват с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска.

(3) Необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска.

Този образец е на заповед, която можете да използвате за разпореждане за актуализация на оценката на риска след изтичане на определения от работодателя период.

Наредба 5/1999 г. не изисква издаването на заповед за извършване, преразглеждане или актуализация на оценката на риска. Наредбата задължава работодателят да утвърди програма за оценяването на риска, но за добро оформяне на фирмената документация може да ползвате и предоставения тук образец.

Още по темата:

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

1 мнение за “Заповед за оценка на риска след изтичане на определения от работодателя период”