Заповед за организация на инструктажите – рискови дейности

Нормативно основание: чл. 2, ал. 2 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 2.(2) Работодателят писмено определя:
1. видовете обучения и инструктажи;
2. лицата, които ще бъдат обучавани и/или инструктирани;
3. програма за провеждане на обучението и/или инструктажа;
4. лицата, които ще провеждат обучението и/или инструктажа.

Тази заповед е приложима за фирми със следната характеристика:

  • Началният инструктаж и инструктажът на работното място се извършват отделно.
  • Необходимо е провеждане на ежедневен инструктаж.
  • Необходимо е провеждане на инструктаж на посетители на производствени звена.
  • Има дейности, за които има определена минимална продължителност на началния инструктаж и инструктажа на работното място.
  • Необходимо е допълване на инструктажа на работното място с обучение.

Повече за елементите, които определят как да изглежда заповедта за организация на инструктажите вижте в Процедура по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. - инструктажи.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар