Заповед за определяне на периодичност на оценката на риска

Актуализация 27.06.2022 г.: Предлагаме втори вариант на тази заповед, в който сме разширили частта, свързана с преразглеждането на оценката на риска при настъпили промени в нормативната уредба. Целта е да не се издава при всяко изменение на нормативен документ нова заповед за преразглеждане на оценката, както и да се определят по-ясно задълженията и действията при промени в нормативната уредба.

Съгласно чл. 11 (3) от Наредба № 5/1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска "периодичността на оценяване на риска се определя от работодателя в зависимост от установения риск и в съответствие с изискванията на нормативните актове.“

Това означава, че във фирмата трябва да има някакъв вътрешен документ, в който работодателят изрично да е казал, че периодичността на оценката на риска е „еди-колко“ години (а може и месеци).

Документът може да е заповед или процедура например (от система за управление на качеството, система за управление на безопасността и здравето при работа и др.).

Няма нормативен акт, който да поставя изисквания за конкретна периодичност на оценката на риска за някой фактор или като цяло.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар