Заповед за определяне на скорост на движение на строителен обект

Нормативно основание: чл. 16, т. 2 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи:

Чл. 16. Строителят:
2. при необходимост изработва и утвърждава вътрешни документи (заповеди, образци и др.) за осигуряване на ЗБУТ, съобразени с конкретните условия;

Няма конкретно нормативно изискване, което да задължава работодателя да издаде заповед, с която да определи допустимата скорост на движение на строителния обект. Няма и изисквания, които да определят допустима скорост на строителен обект.

В Наредба №7/1999 г. е поставено изискването "Пътищата на територията на предприятието се изграждат и поддържат с трайна настилка и се означават с необходимите маркировка, пътни знаци и сигнализация."

На строителния обект понякога е трудно да поставиш навсякъде знаци, свързани с ограниченията на скоростта. По възможност това трябва да бъде направено, но работодателят може да използва в допълнение и предоставения от нас образец.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар