Заповед за определяне на отговорно лице за безопасната експлоатация на съоръжения под налягане

Нормативно основание: чл. 187, ал. 1, т. 1 на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане.

Чл. 187. (1) Ползвателят на съоръжения под налягане е длъжен:
1. лично да отговаря или да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на съоръженията под налягане и да го представляват пред органите за технически надзор.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

1 мнение за “Заповед за определяне на отговорно лице за безопасната експлоатация на съоръжения под налягане”

 1. Тъй като все още нямаме процедура за организация на безопасната експлоатация на съоръжения под налягане, използвам този образец да публикувам отговора на въпрос, свързан с манометрите на съдове под налягане:

  ❓ Възможно ли е да считаме, че манометрите на съд под налягане са индикаторни и съответно да не преминават метрологичен надзор?

  Нормативно основание: Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, чл. 189 (3) Изискванията на този раздел се прилагат към манометри, използвани в съоръжения под налягане и в железопътния транспорт, с обхват на измерваното налягане от минус 100 kРа до 160 MРa, с изключение на такива, които се използват като индикатори.

  ➡️ Отговор: Не сме запознати в нормативните актове да има определение за индикаторен манометър, но според общо разбиране и от съдебни решения, можем да говорим за индикаторен манометър, ако става въпрос за такъв, който служи само за установяване дали има подаден въздух към машината и няма връзка с безопасността на труда.

  Манометрите в съдовете под налягане са част от оборудването, свързано с безопасната работа на съда.

  Той служи за измерване на налягането и обслужващият персонал има задължение да спре експлоатацията, ако налягането се повиши над максимално допустимото налягане с повече от 10 на сто и продължи да расте. Т.е., ако го няма, съществува риск, свързан с безопасността на съоръжението.

  От тази гледна точка, не можем да говорим за „индикаторен манометър“, когато става въпрос за такъв в съд под налягане.

  Отговор