Заповед за възлагане функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице

Съгласно чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба.

С Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. се определят функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита и профилактиката на професионалните рискове и се определя наименованието на длъжността или на специализираната служба – „орган за безопасност и здраве при работа„.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “Заповед за възлагане функциите на орган за безопасност и здраве при работа като допълнително задължение на длъжностно лице”

  1. Когато на лицето е възложено чрез заповед да изпълнява функциите на ОБЗР по 2 часа на ден, трябва ли да има отделна длъжностна х- ка или задълженията се включват към основната длъжност на лицето?

    Отговор
    • Здравейте, задълженията могат да бъдат описани в заповедта. Отделна длъжностна характеристика е задължително да има, ако е сключен втори трудов договор за изпълнение на функциите на ОБЗР.

      Отговор