Заповед и становище относно актуализация на оценката на риска след промени в нормативната уредба

Нормативно основание: чл. 11, ал. 1, т.2 от Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска:

Чл. 11. (1) Оценката на риска се преразглежда, когато:
2. след настъпили промени в нормативната уредба;

Начинът, по който се извършва преразглеждане на оценката на риска при настъпили промени в нормативната уредба, може да бъде определен още в базовата заповед за определяне на периодичността на оценката на риска и условията за преразглеждане. Така ще избегнем необходимостта от издаване на заповед всеки път, когато има някакво изменение или допълнение на нормативен документ, свързан със здравословни и безопасни условия на труд.

Ако решите да използвате този начин, то вижте вариант 2 на Заповед за определяне на периодичност на оценката на риска и условията за преразглеждане

След като го приложите, можете да използвате по-нататък само становището, което ще намерите тук по-долу.

Ако предпочитате всеки път или в някои случаи да има отделна заповед за преразглеждане на оценката на риска, то предлагаме базов образец, който можете да използвате във вида, в който е или да допълвате според вашето желание (например вижте как сме го конкретизирали при обнародването на Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места).

Напомняме, че преразглеждане на оценката на риска не означава задължително нова оценка на риска - това действие може да установи, че няма промени, които да изискват актуализация на оценката.

За такъв случай,  предлагаме  образец на становище относно липсата на необходимост от актуализация на оценката на риска или предприемане на допълнителни мерки. Не е задължително да има такова становище, но ние го препоръчваме, за да има доказателства, че преразглеждането е извършено наистина.

В нашата заповед сме предложили становището да бъде изготвено от органа по безопасност и здраве при работа след консултации със службата по трудова медицина (във връзка с чл. 12. (1) от Наредба № 3 от 25.01.2008 г.) , ръководители на звена (във връзка с чл. 7., т. 7 от Наредба №5/1999 г.) и комитета/групата по условия на труд (във връзка с чл. 5., ал. 2 от Наредба №5/1999 г.).

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “Заповед и становище относно актуализация на оценката на риска след промени в нормативната уредба”