Заповед и програма за извънреден инструктаж при трудова злополука

Нормативно основание: чл. 16, ал. 1, т. 1 и ал. 4 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. 

Чл. 16. (1) Извънреден инструктаж се провежда:
1. след всяка трудова злополука по чл. 55, ал. 1 на Кодекса за социално осигуряване

(4) Програмата за провеждане на извънреден инструктаж се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “Заповед и програма за извънреден инструктаж при трудова злополука”

 1. Инпекцията по труда искат само програма за извънреден инструктаж при положение, че във фирмата няма инцидент или трудова злополука. ……Работодателя да определи писменно програма за провеждане на ежедневен и извънреден инструктаж по БЗР……….. ?!

  Отговор
  • Здравейте,
   За ежедневен инструктаж е логично да има програма, а понякога и тя може да е с различни раздели, ако има няколко различни дейности, които изискват ежедневен инструктаж. Ние тук сме предложили една общоприложима: https://zbut.eu/biblioteka/templates/programa-ezhedneven-instruktazh/

   За извънреден инструктаж няма как да има готова програма, както сам сте отбелязал. Ние, все пак, тук сме предоставили тази и още една примерна програма, която може да бъде постоянно действаща (при завръщане от майчинство). Ще подготвим и една рамкова програма за извънреден инструктаж на работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни – тя също може да бъде постоянно действаща.

   Възможна причина за подобно предписание е, ако в книгите за инструктаж инспекторът е видял документиран един или повече извънредни инструктажи, но не са му показани програмите за тях.

   В този случай предписанието ще звучи по начина описан от Вас, защото няма как да напише „При възникване на обстоятелства, изискващи провеждането на извънреден инструктаж, за същия да се определя писмено програма“.

   На първо време можете да погледнете Вашия фирмен документ (заповед, процедура…), с който се определят видовете инструктажи. Добре е в него да има изричен текст:

   „Програмата за провеждане на извънреден инструктаж се определя в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане.“

   След това за целите на изпълнение на предписанието може да се пусне една заповед, която ще гласи нещо от рода на:

   ЗАПОВЕД

   Във връзка с протокол …..на ИТ…

   НАРЕЖДАМ

   При възникване на обстоятелствата по чл. 16 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. ….., изискващи провеждането на извънреден инструктаж, за същия да се изготвя програма от .длъжностното лице по безопасност и здраве при работа по чл. 24 от ЗЗБУТ или прекия ръководител в зависимост от причината, която е наложила неговото провеждане.

   При необходимост към програмата да се прилагат писмени помощни материали за провеждане на инструктажа.

   Програмите за извънреден инструктаж да се съхраняват от ……

   Отговор