Заповед и дневник за извършване на проверки на инструменти с изолиращи ръкохватки за работа до 1000 V

Нормативно основание: чл. 144-147 от Наредба № 22 от 8 май 2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация

Чл. 144. Инструментите с изолиращи ръкохватки за работа под напрежение до 1000 V не се подлагат на механични и електрически изпитвания в лаборатория, но се проверяват преди всяко използване.

Чл. 145. (1) Визуален оглед на инструментите се извършва най-малко един път на 3 месеца със записване на резултата от огледа в дневник.
(2) При огледа на изолиращите покрития се установяват дефектите, които могат да намалят механичната и електрическата якост на изолацията.
(3) Преди извършване на оглед инструментите се почистват от замърсявания и омаслявания.

В наредбата няма посочени изисквания какво трябва да съдържа дневника или образец на такъв дневник.

В чл. 175, ал. 4 от Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (ПБЗРЕН до 1000 V) има указания какво да се проверява преди употреба:

Преди употреба електроизолационните части на монтьорските инструменти се проверяват за отсъствие на пукнатини и наранявания, а изолационните дръжки - за плътно прилягане към металните части на инструментите.

В същия правилник има изискване наличието и състоянието на защитните средства, които се намират в експлоатация,  да се проверяват на три месеца от упълномощени със заповед от работодателя лица (чл. 181).

Там още е казано, че проверките се регистрират в дневник с посочване на датата и името на проверяващия.

Ако вече водите такъв дневник, но до момента не сте вписвали в него и инструментите с изолиращи ръкохватки, просто ги добавете там.

Добре е във фирмен документ да има препратка към нормативното изискване или директно да е описано при какви условия инструментите задължително се изваждат от употреба.

В чл. 146 и 147 на наредбата са описани дефекти, при които инструментите се изваждат от употреба, а именно:

  • Инструментите с двуслойна изолация се изваждат от употреба за работа под напрежение, когато се вижда цветът на изолацията под повърхностния слой изолация.
  • Инструментите с трислойна изолация се изваждат от употреба при нараняване и на втория слой от изолацията и показване цвета на изолацията до металната част на инструмента.

Тук ви предлагаме образец на заповед, с която се определят едно или повече лица, които да извършват проверките, както и като приложение към нея примерна форма на дневник. Можете да го модифицирате в съответствие с вашите предпочитания и практика.

Не сме заложили индивидуално вписване на всеки инструмент поради трудно (дори невъзможно) обозначаване на инструментите с някакъв номер или марка, чрез които да се идентифицират в дневника. По този начин също и се спестява време при записите.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар