Заповед за дейности за изпълнение на задължението за назначаване на хора с трайни увреждания по чл. 38 ЗХУ

Законът за хората с увреждания не изисква издаването на такава заповед, но смятаме за необходимо работодателят да може да покаже, че е взел предвид изискванията на закона и е разпоредил на съответните длъжностни лица да предприемат мерки. С предлаганата от нас заповед сме систематизирали в няколко точки последователността от действия, които е необходимо да се извършат за изпълнение на изискванията

Използвали сме понятието "дейности", а не "действия" с цел разграничаване от "предприемането на действия", от които започва да тече 3-месечния гратисен период. Вижте повече за задължението в нашата процедура "Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания".

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар