Заповед за актуализация на физиологичен режим на труд и почивка

Нормативно основание: Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

Чл. 3. (1) Въвеждането на физиологични режими на труд и почивка по време на работа е задължение на работодателя и е неразделна част от цялостната фирмена политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Актуализация на въведения физиологичен режим на труд и почивка (ФРТП) може да се наложи поради различни причини, например:

  • предписание на ИА "Главна инспекция по труда";
  • промяна в организацията на работа - смени, работно време и др.;
  • негативни резултати от извършена оценка на въведения режим на труд и почивка;
  • предложение на работещите чрез Комитета/Групата по условия на труд и др.

Не е налично изрично изискване за издаване на заповед за въвеждане и/или актуализация на ФРТП, т.е. това може да стане по реда на текущата организация. Настоящата заповед е примерен организационен документ, който урежда последователността на действията и ангажираните лица.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “Заповед за актуализация на физиологичен режим на труд и почивка”

  1. Сърдечни благодарности за актуалната, навременна и полезна информация! Изключителни професионалисти сте! Пожелавам ви много здраве!