Удостоверение за първоначално обучение на представителите в КУТ/ГУТ

Нормативно основание: чл. 9, ал. 4 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията.

На представителите в КУТ/ГУТ, завършили първоначално обучение, се издава удостоверение съгласно приложение № 1 на наредбата.
Удостоверението се съхранява от работодателя до края на мандата на представителите.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар