Сменен дневник на съд под налагяне

Нормативни изисквания: чл. 200 и чл. 223 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Лицата, които обслужват съоръженията под налягане, са длъжни при постъпване на смяна да извършат оглед и функционални проверки на съоръжението под налягане и да запишат резултатите от тях в сменен дневник.

Обслужващият персонал трябва да записва в сменния дневник:

  1. откритите при проверките по ал. 1 неизправности, дефекти и отклонения от технологичния режим;
  2. показанията на средствата, измерващи работните параметри на съда;
  3. датата и часа на възникналите аварийни спирания и причините за тях;
  4. други данни, предвидени в инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП.

Отговорните лица за безопасната експлоатация на съоръженията под налягане имат задължение да проверяват ежедневно сменния дневник, като удостоверяват това с подписа си.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар