Примерни протоколи от заседания на Комитета по условия на труд

Нормативно основание: чл. 29 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други приложими нормативни актове.

Тук ще намерите:

 • образец на протокол от заседание на Комитета по условия на труд - празна бланка.
 • примерен протокол от заседание за първото тримесечие (с примерен дневен ред)
 • примери за дневен ред на заседание за второ, трето и четвърто тримесечие.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

4 мнения за “Примерни протоколи от заседания на Комитета по условия на труд”

 1. Здравейте, Работодателя има ли право в заповедта да определи протколчик за КУТ извън петте броя представители на същия в КУТ.

  Отговор
  • Щом работодателят има петима представители, значи има и още петима представители на работещите.
   Няма конкретни правила как се определя протоколчик, което означава, че работодателят има право да прецени и определи кой ще бъде протоколчик и той може да бъде от представителите на работещите.

   Отговор
 2. Добър ден инж. Илиева.

  Тъй като има промяна в състава на представителите на работодателя в КУТ, поради смяна на длъжността, трябва ли да се провежда Общо събрание на служителите или само Протокол от заседание на КУТ?

  Отговор
  • Здравейте,

   Когато трябва да бъде заместен представител на работодателя, то е достатъчно на негово място да бъде определено друго лице. Това отново става с писмен документ (заповед) на работодателя, като е подходящо да се упомене какво е наложило смяната.

   Примерна заповед за заместване на представител на работодателя:
   https://zbut.eu/biblioteka/zapoved-za-zamestvane-na-predstavitel-v-kut/

   Пълната процедура за учредяване и дейност на КУТ, включително информация как се замества напуснал член на КУТ:
   https://zbut.eu/biblioteka/protseduri/kut/

   Отговор