Протокол за съгласуване на работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от ЗХУ

Законът за хората с увреждания и Правилникът за прилагането му не изискват провеждане на консултации при определяне на работните места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона. Той изисква ежегодно, но не по-късно от края на януари, да има изготвен списък, удостоверяващ определените работни места за изпълнение на квотата по чл. 38, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.

От друга страна, при необходимост да се търсят за назначаване хора с трайни увреждания, считаме за подходящо длъжностите, за които ще се търсят хора, да бъдат определени с помощта на службата по трудова медицина, тъй като в нея има специалист - трудов лекар, който може да даде подходящ съвет.

В допълнение, за да влезем в духа на социалния диалог, предлагаме при определянето на тези длъжности да се включи и представител или представители на работещите.

Вижте повече за задължението в нашата процедура "Задължение за назначаване на хора с трайни увреждания".

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар