Протокол за проверки/замяна на лични предпазни средства

В чл. 23.  на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място е посочено, че работодателят трябва да осигури периодични проверки за качествата на личните предпазни средства, като за извършените проверки се съставя протокол.

Когато се установи, че има загубено, унищожено или повредено лично предпазно средство преди изтичане на срока за износване не по вина на работещия, това се удостоверява с протокол и се заменя с ново.

Образецът, който ви предлагаме, съчетава тези две изисквания - той може да бъде използван за документиране на извършените периодични проверки на личните предпазни средства, както и за протоколиране на откритите и заменени с нови лични предпазни средства.

В образеца сме предвидили проверката да се извършва от комисия, но няма конкретни нормативни изисквания за това кой представител на работодателя трябва да извършва проверката, както и изискване да бъде комисия, а не само един човек.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар