Протокол за проведено практическо проиграване на план за евакуация

Съгласно чл. 11 на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

"на обектите се провежда учебна евакуация в съответствие с определеното в плана за евакуация по чл. 9, ал. 1, т. 4 при спазване на следната периодичност:

1. за обществени сгради (в които пребивават обитатели от категории „А2“, „Б2“ и „В“ съгласно приложение № 2) – не по-малко от два пъти в годината;
2. за учебни и детски заведения от подкласове на функционална пожарна опасност Ф1.1 и Ф4.1 – не по-малко от два пъти годишно, като едната от учебните евакуации се провежда при започване на учебната година, но не по-късно от края на октомври;
3. за всички останали обекти по ал. 2 – не по-малко от веднъж годишно."

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

2 мнения за “Протокол за проведено практическо проиграване на план за евакуация”

  1. БЛАГОДАРЯ ЗА ИНФОРМАЦИЯТА И ОБРАЗЦИТЕ. БЕШЕ МИ МНОГО ПОЛЕЗНО.
    БЛАГОДАРЯ НА СЪЗДАТЕЛИТЕ И АВТОРИ НА ТЕЗИ ПУБЛИКАЦИИ!

    Отговор