Протокол от учредително заседание на КУТ

Нормативно изискване: чл. 29 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Няма конкретно нормативно изискване и определени правила и ред за провеждане на учредително заседание. Прието е като добра практика първото заседание на КУТ да се нарича по този начин.

Няма конкретни нормативни изисквания как да протича заседанието на КУТ, как да бъде (и дали да бъде) документирано или в кои случаи то е легитимно.

Няма конкретни нормативни изисквания да се избира протоколчик на заседанието, кой да бъде протоколчика или от кои лица да бъде подписан протокола от заседание.

Представеният образец е препоръчителен, но може да бъде променян в зависимост от Вашите нужди.

 

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.

При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар