Протокол от общо събрание за избор на представители на работещите в КУТ

Нормативно основание: Чл. 28а (1) на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Представителите на работещите по безопасност и здраве при работа и заместник-председателят на комитета по условия на труд се избират от общото събрание в предприятието по реда на чл. 6 от Кодекса на труда за срок 4 години.

Няма нормативно изискване за това кой ще подпише протокола. Не се изисква всички присъстващи да подпишат протокола от общото събрание.

Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от работниците и служителите (пълномощниците).
Общото събрание на работниците и служителите приема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.

За да видиш пълния текст, трябва да влезеш или да се абонираш.
При нас ще намериш:
Над 130 образци на фирмени документи
Над 500 инструкции за безопасна работа
Над 80 процедури и ръководства за прилагане на нормативни изисквания
Обяснение на промени в нормативните изисквания, съвети и указания до 3 дни от обнародване
Искаш да се учиш? Всеки годишен абонат получава три безплатни обучения по ЗБУТ с издаване на удостоверение.
Присъедини се към над 700 колеги, които си помагат и спестяват време с нашите ресурси.

Вашият коментар

3 мнения за “Протокол от общо събрание за избор на представители на работещите в КУТ”

 1. Здравейте,
  Трябва ли след избор на нов член на КУТ от квотата на работещите от общото събрание на мястото на напуснал, работодателят да издаде заповед за промяна на състава му?

  Отговор
  • Здравейте,
   За да има общо събрание, то трябва да бъде свикано – това може да стане с покана или заповед.
   Не е необходима специална отделна заповед за промяна в състава, например след общото събрание.

   Отговор
 2. Образецът е актуализиран с поправка на малки технически грешки, благодарение на сигнала на г-жа Петрова. Благодаря!

  Отговор